Вибриращо сърце

Dr ElizebethВъзможно ли е въобще да говорим за сърцето? Какви думи да използвзме за да го опишем. Най-често ние опсваме неговите качества като смелост, състрадателност, обич, доброта, приемчивост и т. н.  Но това е само върха на айсберга. Ако в него живее божествената искра, как е възможно въобще да говорим за това? Единственото в което сме сигурни е, че то не е физически орган. Аз нямам в предвид помпената станция на кръвта, а вибрационното сърце. Ние не можем да го видим в човешкото тяло и въпреки това ние често се опитваме да говорим за него.

Сърцето е неописуемо безкрайно, огромно, нематериално, извън времето и пространството. Пътешествието към него е вътрешното духовно пътешествие, нещо което ние трябва да испитаме вътре в нас. Как да се опише това което няма ограничения? То е безкрайно, без начало и край.

Може би е добре да си отговорим на въпроса: как да използваме сърцето в ежедневието? Как тази свера на съществуване се отразявз в живота ми? Наясно ли съм по този въпрос? Осъзнавам ли чувствата,които то предизвиква? Вслушвам ли се в него?

А сега да погледнем от практическа гледна точка. Затворете очи, отпуснете се. Помислете за ситуациите, в които вие използвате сърцето си открито и ефективно. Потопете се в това чувство за няколко минути.

Какви чувства и качества изпитвате в това състояние. Запишете ги във вашия дневник.

Отново затворете очи и се отпуснете. Задайте си следния въпрос: как да подсиля сърцето си? За момент се потопете в тази мисъл. Запишите наблюденията си в дневник.

Сърцето никога не лъже. То ни освобождава от тежестта на света посредством истина, естественост и чистота.

Вибрационното сърце резонира с всичко, което ни заобикаля. То е инструмент на резонанса. То резонира с обичта и финните вибрации и колкото по-финно става, толкова повече то се слива с вселената.

Др. Елизабет Денли

Др. Елизабет Денли е ученик на сърцето. През последните двадесет и шест години тя практикува медитация върху сърцето и инструктира и обучава други практиканти. Тя живее в Сидней в Австралия и пътува често до Ченай в Индия. Има две големи деца. Тя има диплома и квалифиция  по екология и дълбок интерест относно връзката между наука и духовна практика, човешкото съзнание, вибрационното сърце и механиката на съзиданието. Тя е също така музикантка, писателка и активистка относно обучението в духовни ценности.

Dr. Elizabeth Denley

Dr. Elizabeth Denley

Elizabeth este o studentă a inimii. De 26 de ani practică o meditație bazată pe inimă, le facilitează și le predă și altora această practică. Marea majoritate a timpului și-l petrece în Sidney, Australia și Chennai, India; are doi copii adulți. A elaborat o lucrare de dizertație și are un doctorat în ecologie; a fost întotdeauna interesată de relația dintre știință și spiritualitate, dintre creierul uman și inima care vibrează și natura universului. Ea este, de asemenea, muziciană și scriitoare, și de 20 de ani este activă în educația și pregătirea bazată pe valori.

More Posts

21 056 thoughts on “Вибриращо сърце