emma

Безкрайно приключение

Имам чувството, че съм очаквала това през целия си живот. Първите двадесет и пет години от моя живот прекарах в състояние на объркване и неяснота по въпроса „Защо големите истини за живота са толкова трудни за прилагане на практика?“ Трудно ми беше да разбера също липсата на ентусиазъм в моите приятели и познати, що се […]

Всеобхватно сърце – Соня Доведи

Това е като завръщане у дома. Дом като този в който сме израснали или много по-различен. Този дом е красив, приканващ и изпълнен с обич. Всеобхватно сърце ни връща във времето на невинността и уязвимостта. То те пренася във времето в което ние не сме способни да мислим или да носим отговорността за добро и […]

Медитация за съвременното семейство

Медитация за съвременното семейство – как да създадем хармония в нашия дом и извън него Аз и моте две дъщари имаме стандартен ритуал преди лягане състоящ се от поскачане по леглото, приказка и всяка една от тях да изпее любимата си песен преди да заспят. Понякога има и допълнение – дъщерите ми се крият под […]