Всеобхватно сърце – Соня Доведи

Това е като завръщане у дома. Дом като този в който сме израснали или много по-различен. Този дом е красив, приканващ и изпълнен с обич. Всеобхватно сърце ни връща във времето на невинността и уязвимостта. То те пренася във времето в което ние не сме способни да мислим или да носим отговорността за добро и […]