Experience Heartfulness Articles

Какво е Всеобхватно сърце?

Защо розата отвори сърцето си и отдаде на света цялата си красота? Тя се почувства окуражена от светлината и ѝ беше невъзможно да откаже. В противен случай страхът надделява.  – Хафиз к.1320 – 1389 През последните години много внимание започна да се обръща на всеобхватното мислене, както в клинични случаи, така и извън тях, до […]