emma

Безкрайно приключение

Имам чувството, че съм очаквала това през целия си живот. Първите двадесет и пет години от моя живот прекарах в състояние на объркване и неяснота по въпроса „Защо големите истини за живота са толкова трудни за прилагане на практика?“ Трудно ми беше да разбера също липсата на ентусиазъм в моите приятели и познати, що се […]